Vítejte na stránkách farnosti v Brně-Komárově. Jsme menším společenstvím církve. Většinou žijeme v Komárově, ve Starých Černovicích, v Dolních a Horních Heršpicích. Scházíme se k bohoslužbám v nejstarším funkčním kostele v Brně a mnozí se navzájem známe. Rádi Vás přivítáme v našich kostelích sv. Jiljího v Komárově a sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích nebo na faře v Brně, Černovická 2a.

 

 

Farnost Brno-Komárov - aktuality

 • Slovo nového faráře (973)

  Milí bratři a sestry, farníci a všichni, kteří jste navštívili stránky farnosti u kostela sv. Jiljího v Brně-Komárově, zdravím vás všechny jako nový farář této farnosti a přeji Vám hojnost darů časných i věčných od Boha, který je milosrdný a má nás rád.

  Číst dál...

 • Modlitba za nového biskupa (93)

  Jak již jistě víme, brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svou abdikaci. Současně nás prosí, abychom rozhodování papeže Františka o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chceme modlit společně, můžeme použít tuto modlitbu:

  Číst dál...

 • Pomáháme lidem postiženým tornádem (232)

  V neděli 27. 6. 2021 se uskutečnila mimořádná sbírka na pomoc lidem postiženým tornádem. V naší farnosti se při této příležitosti vybralo 25.000,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše opravdu velké dary. I nadále je možné posílat příspěvky na tento úmysl například na účet Diecézní charity Brno, číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002, nebo přímo na účet Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves, číslo účtu 1381673309/0800, variabilní symbol 2222 (na opravu poškozených kostelů a fary) nebo...

  Číst dál...

 • Rok sv. Josefa (370)

  Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Papež František počínaje 8. prosincem 2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. Mimo jiné v tomto listě píše:

  Číst dál...

 • Napsali o nás (518)

  Srdečně vás všechny zdravím. V některých sdělovacích prostředcích bývá rubrika "Napsali o nás". Byl jsem upozorněn na článek "o nás". Posílám na něj následující odkaz: http://www.sklenenykostel.net/index.php/menu-literarni/menu-fejetony/4190-xu1 A přeji vám všem pokojné a požehnané dny v této jinak složité době. Václav Slouk, farář

  Číst dál...

 • Předběžný přehled hospodaření farnosti 2020 (572)

  Milí farníci, předkládám vám předběžný přehled hospodaření naší farnosti za rok 2020. Děkuji za všechny vaše dary a příspěvky do sbírek. Konečný přehled hospodaření farnosti bude předložen ke schválení ekonomické radě farnosti. Děkuji za vaši podporu a za modlitby za farnost i za mě. Václav Slouk

  Číst dál...

Biskupství brněnské - aktuality

Biskupství brněnské - logo
 • Závěrečný koncert Křtinského hudebního čtyřlístku
  Římskokatolická farnost Křtiny pořádá závěrečný koncert letošního ročníku Křtinského hudebního čtyřlístku, který se uskuteční v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách v neděli 24. října 2021 v 17.00 hodin.
 • Výběrové řízení na ředitele SOŠ sociální v Jihlavě
  Biskupství brněnské, zřizovatel ŠPO Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele.
 • Biskup Pavel Konzbul: Cesta se stává cílem
  Přinášíme slova otce biskupa Pavla Konzbula, která pronesl při bohoslužbě na zahájení synodálního procesu v brněnské diecézi v katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 17. října 2021.
 • Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka
  Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.
 • Teologický večer: Tomáš a Tajemství Boží existence
  Třetí „teologický“ večer, který se bude konat 21. října 2021 nabídne od 17.30 hodin přednášku doc. Dr. Petra Marečka,Th.D. s názvem Tomáš, jeden ze Dvanácti, který se při setkání se vzkříšeným Ježíšem vyznačuje pochybnostmi a skepsí a který pronáší nejvyšší christologické vyznání v Janově evangeliu.
 • Aby zbožnost nezůstala v ústech
  Ve středu 20. října 2021 v 19.00 hodin bude pokračovat dílem Žabovřeské rozmlouvání.
 • Jak žijí křesťané v Iráku na ninivské pláni?
  „Jak žijí křesťané v Iráku na ninivské pláni? “ je název přednášky P. Romana Kubína s promítáním fotografií o křesťanech, kteří v roce 2016 pobývali tři měsíce v Brně. Plánovali de zde usadit se, ale následně se vrátili do Iráku. P. Roman Kubín je v září 2021 navštívil v Karakoši a prožil mimo jiné také svatbu Savya a Rany.
 • Oficiální logo synody v češtině
  Oficiální logo synody i v češtině je možné najít ZDE