• Zahájení bohoslužeb (76)

  Milí bratři a sestry, od pondělí 11. května zahajujeme v obvyklém pořadu bohoslužby. Těším se na Vás. o. Stanislav.

 • Bohoslužby (59)

  Vážení a milí, pokračují uvolňování veřejného a společenského života. Stále však jsou spojena s určitými omezeními. Dovolené počty shromážděných osob jsou malé: 15, 30 a konečně 50. Rozvrh je nastíněn do 8. června. Pak by mělo být otevřeno. Vše je v pohybu, mnohé se překotně mění. Nikdo neví, co bude zítra... Zůstaňme v klidu. Zachovejme si naši zaběhnutou a osvědčenou praxi otevřeného kostela s nabídkou krátké modlitby a s možností individuálního přijetí svátosti eucharistie, případně...

 • Prosba o příspěvek (52)

  Vážení a milí, mimořádná situace pokračuje i v době velikonoční. Je náročná v různých oblastech, nevyjímaje ekonomickou. Mnozí nemohou do práce, a tak chybí peníze i v rodinných rozpočtech. Podobně je tomu i ve farnosti. I když se nekonají bohoslužby a s nimi spojené farní sbírky, většina plateb zůstává. Tak vás prosím, abyste dle svých možností pamatovali i na naši farnost. Zasílám číslo našeho farního účtu, kam je možné přispět. ČSOB - PS: 163 088 182/0300 S díky a požehnáním o. Stanislav.

 • Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 (135)

  Rozhodnutím biskupa Vojtěcha Cikrleho se pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 ruší všechny bohoslužby do odvolání. V době zrušení bohoslužeb bude v následujících časech otevřený kostel pro osobní modlitbu i s nabídkou kněžské služby.   Pondělí, středa a pátek:    17.30 - 18.15 h. Neděle:                            8.00 - 10.00 h.  HORNÍ HERŠPICE:            Středa:                           16.30 - 17.00 h. Sobota                           17.30 - 18.00 h.           Vážení a milí, mimořádná situace pokračuje i v době velikonoční. Je náročná v různých oblastech,...

 • Velikonoce (57)

  Milí bratři a sestry, milí přátelé, včera byla Bílá neděle, 2. neděle velikonoční. Skončil velikonoční oktáv. Vzpomněl jsem si na významnou událost, spojenou s tímto svátkem, a sice na 2. neděli velikonoční v roce 1990. Tehdy byl u nás na první návštěvě Svatý otec Jan Pavel II. Z kázání inspirovaného situací učedníků z této neděle mi utkvěla následující slova: Učedníci ze strachu měli zavřené dveře. I u vás byly dlouho zavřené dveře. Byla totalita. Dnes už jsou otevřeny... Ano, to bylo pro nás živé...

 • Velikonoce (60)

  Milí bratři a sestry, milí přátelé, blíží se velikonoce - Pascha. Pascha znamená přechod. Kolik je různých přechodů, obrazů velikonoc. Je přechod starých nomádů pastevců na nové pastviny, spojený s příslibem nové úrody a tak nutného živobytí. Tento přechod v pravidelném přírodním cyklu připomíná i přechod v ročních obdobích, z doby zimního spánku do jarního probuzení nového života. Tento přechod blahodárně působí i na nás. Jako tvorové jsme součástí přírody a tak potřebujeme taky povstat ze...

Biskupství brněnské - aktuality

 • Putování na Vranov
  Putování na Vranov – s vděčností a prosbou v srdci je nová iniciativa bratří paulánů, kteří spravují významné poutní místo Vranov u Brna.
 • Chcete psát pro KT?
  Katolický týdeník hledá spolupracovníka nebo spolupracovnici pravidelného týdenního zpravodajství z brněnské diecéze, který se orientuje v životě místní církve. Nabídky s ukázkami vaší práce (články do farních listů či jiných médií) zasílejte na e-mail sekretariat@katyd.cz.
 • Čtvrtstoletí od svatořečení sv. Jana Sarkandera
  V těchto dnech si připomínáme 25 let od svatořečení českého světce, římskokatolického kněze a patrona ochrany zpovědního tajemství, Jana Sarkandera, který působil v 17. století v neklidné době českého stavovského povstání a následných válečných událostí (1618-1620) jako farář na Moravě.
 • Před 100 lety se narodil Jan Pavel II.
  Papež Jan Pavel II., který se stal prvním slovanským a po 455 letech prvním neitalským papežem, by dnes oslavil sté narozeniny. Připomeňme si nejvýznamnější události jeho života.
 • Od 25. května se navyšuje počet osob na bohoslužbách až na 300
  Na základě dnešního (15. května) upřesnění vlády pro další fázi uvolňování pravidel, budou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel:
 • Do kostela se šesti R
  Do kostela se šesti R aneb grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci.
 • Rok 2021: Katedrála na Petrově představí nový presbytář
  V den památky posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, která se každoročně připomíná 21. května, si budeme za rok připomínat již 130. výročí posvěcení hlavního chrámu brněnské diecéze.
 • Komunita Emmanuel: Modlitba SOS
  Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit...