• Pozvání k přípravě na svátost biřmování (2)

  Zveme Vás k přípravě na svátost biřmování ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 17.00 hodin. Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost, kde biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Současně je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Příprava k přijetí svátosti biřmování se koná v naší farnosti s P. Stanislavem Drobným na faře v Komárově.  Biřmován může být člověk, který byl pokřtěn, starší 14 let....

 • Adorace každý pátek v 17.00 hodin (2)

  Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

 • Mše svatá v pátek 27. 9. 2019 zde nebude sloužena (2)

  V pátek 27. září 2019, deset let po návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně, bude mše svatá v 17.30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Hlavním celebrantem je brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Odchod od kostela v Komárově je v 16.45 hodin.

 • Slavnost svatého Václava - mše svatá 28. 9. 2019 v 8.00 hodin (2)

  Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ Český národ vzpomíná v tyto dny svatého Václava, knížete, patrona naší vlasti.Jak se stal...

Biskupství brněnské - aktuality

 • Děkovná mše za návštěvu papeže v Brně na Radiu Proglas
  V pátek 27. září 2019, deset let po návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně, bude Radio Proglas v 17.30 hodin mimořádně přenášet v přímém přenosu mši svatou z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Hlavním celebrantem je brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 • Poutní slavnost sv. Václava 2019 v Brně-Obřanech
  Poutní oslavy sv. Václava v Brně – Obřanech 2019 proběhnou v sobotu 21. a 28. září 2019.
 • Ohlédnutí za návštěvou papeže Benedikt XVI. po 10 letech
  Desáté výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně, který v neděli 27. září 2009 slavil v Brně mši za účasti více než sto dvaceti tisíc poutníků, připomene děkovná mše i doprovodný program v pátek 27. září 2019.
 • Setkání prvokomunikantů brněnské diecéze se blíží
  Ve čtvrtek 26. září 2019 se děti z farností brněnské diecéze setkají v Brně na Petrově s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Jedná se o prvokomunikanty, tj. děti, které v uplynulém školním roce poprvé přistoupily ke svatému přijímání.
 • Podzimní kurz Alfa
  „Máte mezi přáteli takové, kteří se ptají po smyslu života, hledají Boha různými cestami? Chtěli byste jim dát poznat svou víru, ale nevíte přesně jak? Pozvěte je na kurz Alfa, aby se mohli seznámit se základy praktického křesťanství a živým křesťanským společenstvím…“
 • Brněnskou diecézí voní káva
  Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při příležitosti druhého výročí existence fondu jsme požádali jeho správce P. Pavla Kafku o malé ohlédnutí.
 • Přednáškový cyklus MSKA v Bílovicích
  Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích nad Svitavou pořádá cyklus přednášek o řeholních řádech, přičemž jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů.
 • Beseda s Mons. Martinem Holíkem
  V knihkupectví Cesta v Brně proběhne 3. října 2019 v 18.30 hodin beseda s ředitelem Radia Proglas Mons. Martinem Holíkem, autorem textů kalendáře Proglas / Cesta na rok 2020, a redaktorem Radia Proglas Radkem Habáněm, autorem knihy Hádej, kdo se vrátil.