• UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - HROMNICE -Neděle 2. 2. 2020 (47)

  Zamyšlení nad evangeliem svátku Uvedení Páně do chrámu.Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu.“ Přitom také chtěli podat oběť, jak je nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata.Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý. Od Ducha...

 • Zahájení zápisu mešních intencí na nový rok 2020 (108)

  Zápis nových mešních intencí na rok 2020 můžete provést po bohoslužbách.

 • Biblické společenství (128)

  Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci. Jste srdečně zváni.

 • Adorace každý pátek v 17.00 hodin (144)

  Každý pátek od 17.00 - 18.00 hodin je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti.

Biskupství brněnské - aktuality

 • Postní almužna 2020
  K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.
 • Biskup Vojtěch slaví biskupské jubileum
  Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval dnes již svatý papež Jan Pavel II. dne 14. února 1990 v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
 • Zemřel P. Jiří Landa
  Dne 11. února 2020 zemřel P. Jiří Landa. Se zesnulým se rozloučíme v sobotu 22. února 2020 v 11.00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli. Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu v Deblíně.
 • Pouť ke svatému Valentinu v Brně 2020
  Valentinská pouť se bude letos konat 14. února 2020 od 17.00 hodin v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Pouť začíná bohoslužbou k patronu lásky svatému Valentinovi, jehož jméno dalo základ „svátku všech zamilovaných“.
 • Milosrdní bratři hledají pro LDN staniční sestru
  Převor Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce staniční sestry nově budovaného pracoviště Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), provozovaného řádem milosrdných bratří v Brně.
 • Teologické večery – přednášky a diskuse
  Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí, který bude probíhat od 13. února od 17 hodin v prostorách Biskupství brněnského Petrov 2.
 • Být sama sebou také v roce 2020
  Také letos v brněnském Centru naděje a pomoci bude pořádán o jarních prázdninách kurz pro dospívající dívky ve věku 12 až 18 let pod názvem "Být sama sebou". Jedná se o týdenní kurz, probíhající vždy ve všední dny v časovém rozmezí 9:00 až 13:30, tentokrát v termínu 17. až 21. února 2020.
 • Malý průvodce postní dobou 2020
  Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Sešitek nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. K jednotlivým nedělím pak připravilo několik děkanů brněnské diecéze rozjímání.