Milí bratři a sestry, milí přátelé,

blíží se velikonoce - Pascha. Pascha znamená přechod. Kolik je různých přechodů, obrazů velikonoc. Je přechod starých nomádů pastevců na nové pastviny, spojený s příslibem nové úrody a tak nutného živobytí. Tento přechod v pravidelném přírodním cyklu připomíná i přechod v ročních obdobích, z doby zimního spánku do jarního probuzení nového života. Tento přechod blahodárně působí i na nás. Jako tvorové jsme součástí přírody a tak potřebujeme taky povstat ze zimního spánku do jara života.

Existuje však i jiný přechod. Není cyklický a stále se opakující, ale jedinečný a z lásky. Z lásky Boží, která je přítomná v dějinách Izraele a vyvádí praotce do zaslíbené země Kanán. Tento přechod z otroctví do svobody se uskutečňuje skrze dlouhé a náročné putování, s mnoha nástrahami i pokušeními návratu. Nový život ve svobodě není zadarmo. Vyžaduje stále nové vycházení, nejistotu i oběti. Myslím, že si to bolestně uvědomujeme i dnes, když žijeme ve svobodném a blahobytném světě Evropy, a čelíme mnoha ohrožením, nejenom koroně...

Do těchto židovských velikonoc vstoupil Ježíš Kristus a dal jim nový smysl. U něj už nejde o pouhou dějinnou událost, která proměňuje pozemský život v jednom židovském národě, ale o univerzální průlom do nového Božího života. Zde končí pravé otroctví, které nás všechny zužuje, totiž otroctví smrti a dosahujeme pravou svobodu, svobodu věčného života. Právě to jsou křesťanské velikonoce. Přesahují přírodní cyklus i židovský rámec, neboť jsou univerzální Boží nabídkou pro absolutní budoucnost celého lidstva.

Ježíš už přešel do nového života. Tím ale prostě neodešel, ale naopak, je stále s námi. Kdo se u Otce, je zcela zde, jako Bůh je zcela zde. Nesmíme tedy vycouvat ze světa a stáhnout se do ochranné ulity, a to ani dnes, při tom nešťastném zákazu liturgie. Jsme svědci. Tady a teď. Biskupové nám nabízí malé znamení na svědectví: hořící svíci v příbytku, nebo obrázek našeho Pána. Kdo uvidí, prostě vidí a může se i zamyslet. Zamyslet nad tím, co to právě dnes znamená.

Požehnané velikonoce o. Stanislav

 

 

OSense O-Sense