Děkuji Vám všem, kteří jste mě podporovali a kteří jste se za mě modlili. Jsem Vám všem vděčný, a prosím dobrého Boha, aby Vám za vše odplatil svými dary, protože božské dary může a chce dávat jen on.

Pokud mohu, prosím, modleme se také za všechny ostatní nemocné a za všechny zdravotníky, profesionály i dobrovolníky. Nemoc a péče o nemocné vypadá z nemocničního lůžka nebo pohledem skrze ochranné pomůcky jinak než ze statistik. A především všichni hledají, protože nikdo zatím pořádně nic neví.

Vděčně žehná

otec Václav

OSense O-Sense