Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 24. 9. 2023 do 1. 10. 2023

Neděle

24. 9. 2023

25. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

 Na poděkování za narození dítěte s prosbou o ochranu dalšího očekávaného dítěte a jeho maminky

Pondělí

25. 9. 2023

Pondělí 25. týdne v mezidobí

18:00

 Na poděkování za 90 let života tatínka s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Úterý

26. 9. 2023

Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Středa

27. 9. 2023

Památka sv. Vincence z Pauly, kněze, patrona charity

18:00

 Za + Lenku a za živou a + rodinu Manďákovu

Čtvrtek

28. 9. 2023

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek

7:00

17:00

 Za dobré rozlišování povolání

 Mše sv. u kaple sv. Kateřiny Sienské v Dolích Heršpicích na Jižním náměstí - za živé a + obyvatele Dolních Heršpic

Pátek

29. 9. 2023

Svátek sv. Miichaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18:00

 Za Jitku a na její dobré úmysly

Sobota

30. 9. 2023

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7:00

 Za + Danuši Pokornou a její živou a + rodinu

17:30 HH

 Za + manžela Petra

Neděle

1. 10. 2023

26. neděle v mezidobí

8:00

 Za farníky

9:30

 Za Jitku a na její dobré úmysly

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. Na sobotu 21. 10. 2023 připravujeme farní pouť, při které bychom rádi navštívili několik kostelů v naší diecézi, které jsou zasvěceny sv. Jiljí: v Bohuňově, Borech, Rudě a Újezdu u Tišnova. Plánovaný odjezd v 8.30 hodin. Podrobnosti budou ještě oznámeny. Přihlásit se je možné vzadu v kostele.

3. Opět je možné využívat farní zahradu i s bazénem k rodinným nebo přátelským setkáním.

4. Ve zpovědní místnosti se nachází putovní soška Pražského Jezulátka i s přenosnou krabicí a taškou. Je možné si je vzít do rodin a modlit se u této sošky. V tašce jsou i vhodné modlitby. Pod soškou je sešit, kam zapište kdo, od kdy a do kdy si sošku půjčil.

 --------