Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 28 2. 2021 do 7. 3. 2021

Neděle

28. 2. 2021

2. neděle postní

Sbírka Haléř sv. Petra

8:00

 Za farníky

9:30

11.00

 Za živou a + rodinu Šujanovu a za obrácení

 Za syna

Pondělí

1. 3. 2021

Pondělí po 2. neděli postní

18.00

 Na úmysly z kaple

Úterý

2. 3. 2021

Úterý po 2. neděli postní

Středa

3. 3. 2021

Středa po 2. neděli postní

16:30 HH

 Bohoslužba slova se nekoná. V případě zájmu může být obnovena.

18.00

 Za živou a + rodinu Kejdovu

Čtvrtek

4. 3. 2021

Čtvrtek po 2. neděli postní

 7:00

 Za manžela Jiřího

Pátek

5. 3. 2021

Pátek po 2. neděli postní

18:00

 Za živou a + rodinu a na úmysl dárce

Sobota

6. 3. 2021

Sobota po 2. neděli postní

7:00

 Za + pana Stratila a za duše v očistci

17:30 HH

 Na úmysl bratří redemptoristů

Neděle

7. 3. 2021

3. neděle postní

8:00

 Za rodinu Kadlecovu 

9:30

11:00

 Za farníky

 Za Marii Pospíšilovou, za nemocné a za výchovu dětí

 

  1. Podle usnesení vlády platí v ČR stále, zatím do 28. 3. 2021, trvá nouzový stav. Podmínky pro účast na bohoslužbách zůstávají stejné. Upřesnění se týká zakrytí nosu a úst. Při bohoslužbách je potřeba použít zdravotnickou roušku; nestačí plátěná rouška a není potřeba respirátor. V kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově se může zúčastnit bohoslužeb maximálně 12 účastníků, v kostele sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích 8 účastníků. V neděli je proto navíc mše sv. v 11 hodin.
  2. Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
  3. Pobožnosti křížové cesty budou jako obvykle v pátek před večerní mší sv. v 17.30 hodin a v neděli v 17 hodin v Komárově. V neděli 14. 3. 2021 bude pobožnost křížové cesty v 17 hodin v Horních Heršpicích.

 --------