Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 19. 5. 2024 do 26. 5. 2024

Neděle

19. 5. 2024

Slavnost Seslání Ducha Svatého - končí velikonoční doba

8:00

 Za farníky

9:30

 Za manželku Annu a její rodinu

Pondělí

20. 5. 2024

Památka Panny Marie, Matky církve

18:00

 Za + Jiřího Glassera

Úterý

21. 5. 2024

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

Středa

22. 5. 2024

Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

18:00

 Za + Marii Kožnárkovou

Čtvrtek

23. 5. 2024

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
7:00

 Za maminku, + tatínka a celou naši rodinu

Pátek

24. 5. 2024

Pátek 7. týdne v mezidobí

18:00

 Za rodinu Matailovu a Šestákovu

Sobota

25. 5. 2024

Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Památka sv. Řehoře VII., papeže

Památka sv. Marie Magdaleny de´ Pazzi, panny

7:00

 Za sestru Ester, její rodinu a na její úmysly

17:30 HH

 Za farníky

Neděle

26. 5. 2024

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00

 Za + Helenu Chrobokovou, manžela, sestru a rodiče

9:30

 Za vnoučata

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. Ve středu po večerní mši sv. bývá v klubovně na faře modlitební Mariánské večeřadlo. Srdečně zveme.

3. Z biskupství se i na nás obrátili s prosbou o zaslání kontaktů na osoby, které jsou v naší farnosti pověřeny redakcí farních časopisů, a také těch, kteří se starají o farní webové stránky či propagací farnosti na sociálních sítích. Koho mám nahlásit?

 --------