Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově

TÝDEN  VE  FARNOSTI

od 26. 3. 2023 do 2. 4. 2023

Neděle

26. 3. 2023

5. neděle postní

8:00

 Za farníky

9:30

 Za živou a + rodinu Holíkovu a Štefanovu

Pondělí

27. 3. 2023

Pondělí po 5. neděli postní

18:00

 Za tatínka Zdeňka

Úterý

28. 3. 2023

Úterý po 5. neděli postní

Středa

29. 3. 2023

Středa po 5. neděli postní

18:00

 Za + Petra

Čtvrtek

30. 3. 2023

Čtvrtek po 5. neděli postní

7:00

 Za spolupracovníky a spolupracovnice a jejich rodiny

Pátek

31. 3. 2023

Pátek po 5. neděli postní

18:00

 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Majku s rodinou

Sobota

1. 4. 2023

Sobota po 5. neděli postní

7:00

 Na poděkování za dar života Hedviky Konečné a za její živou a + rodinu

17:30 HH

 Za Olgu

Neděle

2. 4. 2023

Květná (pašijová) neděle

8:00

 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Filipa

9:30

 Za farníky

1. Po nedělní mši sv. srdečně zveme do farní kavárny, kde je možné si v klubovně vypít kávu nebo čaj a popovídat si s farníky.

2. Pobožnost křížové cesty je v pátek v 17.30 hodin v kostele v Komárově. Příští neděli 2. 4. 2023 budeme prožívat pobožnost křížové cesty na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Začátek je ve 14 hodin v kostele Všech svatých v Jaroměřicích. Pokud budete potřebovat odvoz, domluvte se mezi sebou, doporučený odjezd kolem 12.30-12.45 hodin.

3. Další setkání farního společenství se uskuteční ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 18.30 hodin na faře v klubovně. Srdečně zveme.

4. Návštěvu nemocných bychom rádi vykonali ve čtvrtek 30. 3. 2023 odpoledne. Je možné si domluvit návštěvu nemocných v sakristii našich kostelů.

5. V sobotu 1. 4. 2023 po mši sv. od 8 hodin se uskuteční úklid kostela v Komárově. Srdečně zveme!

6. V sobotu 29. 4. 2023 pořádáme farní pouť, při které bychom rádi navštívili několik kostelů v naší diecézi, které jsou zasvěceny sv. Jiljí: v Dolních Dunajovicích, Bulharech, na Vrbici, v Moutnicích a Kobeřicích. Plánovaný odjezd v 8.30 hodin. Podrobnosti budou ještě oznámeny. Přihlásit se je možné v sakristii našich kostelů.

 

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milí přátelé,

v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března.

 V modlitbě biskup Pavel

 --------