• Zahájení bohoslužeb (213)

  Milí bratři a sestry, od pondělí 11. května zahajujeme v obvyklém pořadu bohoslužby. Těším se na Vás. o. Stanislav.

 • Bohoslužby (162)

  Vážení a milí, pokračují uvolňování veřejného a společenského života. Stále však jsou spojena s určitými omezeními. Dovolené počty shromážděných osob jsou malé: 15, 30 a konečně 50. Rozvrh je nastíněn do 8. června. Pak by mělo být otevřeno. Vše je v pohybu, mnohé se překotně mění. Nikdo neví, co bude zítra... Zůstaňme v klidu. Zachovejme si naši zaběhnutou a osvědčenou praxi otevřeného kostela s nabídkou krátké modlitby a s možností individuálního přijetí svátosti eucharistie, případně...

 • Prosba o příspěvek (146)

  Vážení a milí, mimořádná situace pokračuje i v době velikonoční. Je náročná v různých oblastech, nevyjímaje ekonomickou. Mnozí nemohou do práce, a tak chybí peníze i v rodinných rozpočtech. Podobně je tomu i ve farnosti. I když se nekonají bohoslužby a s nimi spojené farní sbírky, většina plateb zůstává. Tak vás prosím, abyste dle svých možností pamatovali i na naši farnost. Zasílám číslo našeho farního účtu, kam je možné přispět. ČSOB - PS: 163 088 182/0300 S díky a požehnáním o. Stanislav.

 • Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 (246)

  Rozhodnutím biskupa Vojtěcha Cikrleho se pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 ruší všechny bohoslužby do odvolání. V době zrušení bohoslužeb bude v následujících časech otevřený kostel pro osobní modlitbu i s nabídkou kněžské služby.   Pondělí, středa a pátek:    17.30 - 18.15 h. Neděle:                            8.00 - 10.00 h.  HORNÍ HERŠPICE:            Středa:                           16.30 - 17.00 h. Sobota                           17.30 - 18.00 h.           Vážení a milí, mimořádná situace pokračuje i v době velikonoční. Je náročná v různých oblastech,...

 • Velikonoce (157)

  Milí bratři a sestry, milí přátelé, včera byla Bílá neděle, 2. neděle velikonoční. Skončil velikonoční oktáv. Vzpomněl jsem si na významnou událost, spojenou s tímto svátkem, a sice na 2. neděli velikonoční v roce 1990. Tehdy byl u nás na první návštěvě Svatý otec Jan Pavel II. Z kázání inspirovaného situací učedníků z této neděle mi utkvěla následující slova: Učedníci ze strachu měli zavřené dveře. I u vás byly dlouho zavřené dveře. Byla totalita. Dnes už jsou otevřeny... Ano, to bylo pro nás živé...

 • Velikonoce (162)

  Milí bratři a sestry, milí přátelé, blíží se velikonoce - Pascha. Pascha znamená přechod. Kolik je různých přechodů, obrazů velikonoc. Je přechod starých nomádů pastevců na nové pastviny, spojený s příslibem nové úrody a tak nutného živobytí. Tento přechod v pravidelném přírodním cyklu připomíná i přechod v ročních obdobích, z doby zimního spánku do jarního probuzení nového života. Tento přechod blahodárně působí i na nás. Jako tvorové jsme součástí přírody a tak potřebujeme taky povstat ze...

Kanál nebyl nalezen