Duchovní správa

 

2022

2021

Křty

11

13

1. sv. přijímání

0

2

Biřmovanci

3 (příprava trvá)

3

Svatby

2

3

Pohřby a kremace

30

48

Hospodaření

Pokladna

2022

2021

Kostelní sbírky ve farnosti                         + 5 142,- Kč

340 941,- Kč

335 799,- Kč

Z toho odeslané (Bible, Haléř sv. Petra, Ukrajina, mládež, pronásledovaní křesťané, charita, bohoslovci, misie, média)                                                   + 16 400,- Kč

83 100,- Kč

66 700,- Kč

Celkem příjem farnosti ze sbírek                - 11 258,- Kč

257 841,- Kč

269 099,- Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2022                    + 3 069,- Kč

6 320,- Kč

3 251,- Kč

 

Účet

2022

2021

Stav k 31. 12. 2022                           + 270 080,49 Kč

644 075,96 Kč

373 995,47 Kč

Fond PULS

Fond PULS

2022

2021

Příspěvek farnosti do fondu (cíl pro 2022: 64 558,- Kč)

68 810,- Kč

119 828,- Kč

Z toho dary 9 donátorů farnosti

64 660,- Kč

51 100,- Kč

Největší výdaj v roce 2022

Účel

Výdaj

Z toho dotace

Chemická ochrana dřeva krovu kostela

123 783,- Kč

30 000,- Kč

 

Jsem si vědom, že tato čísla jen velmi málo vypovídají o skutečném duchovním životě: o našem osobním vztahu k Bohu, o naší víře, naději a lásce, o naší pravidelné osobní modlitbě, o společné modlitbě v rodinách, o tom, jak často se sytíme svátostmi a Božím slovem nebo o tom, jak s láskou sloužíme bratřím a sestrám kolem nás. S tímto hodnocením se asi pravdivě seznámíme, až budeme stát před Bohem – spravedlivým a milosrdným soudcem. Něco nám ale možná napovídá naše svědomí…

Při této příležitosti děkuji všem spolupracovníkům a opravdu štědrým dárcům.

Největším plánovaným výdajem farnosti v roce 2023, dá-li Bůh, bude oprava kanalizace kostela a fary. Její rozpočet zatím není znám, ale asi velmi překročí současný stav financí farnosti…

Václav Slouk, farář

OSense O-Sense